Over ons

Stichting

StichtingBestuur ANBIDoelstellingenJaarrekeningen 

In 1996 is de Stichting Vondelparkfonds opgericht om geld in te zamelen voor de verbetering van het Vondelpark. Deze stichting is in 2004 opgevolgd door de Stichting Hart voor het Vondelpark. De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe parkbanken geplaatst dankzij particulier initiatief. Ook is het Rosarium inmiddels voor het grootste deel opgeknapt door vrijwilligers, met medewerking van Parkbeheer. Tenslotte nam in 2016 de stichting het initiatief om een Vondelpark Informatie Punt (VIP) op te richten. De kiosk staat op een centrale plek in het park en is inmiddels de informatiedesk voor tienduizenden bezoekers en buurtbewoners.

Het onderhoud van het Vondelpark is erg belangrijk voor dit historische park. Daarom ondersteunen wij de gemeente Amsterdam waar wij dit kunnen. Het bestuur van Hart voor het Vondelpark zet zich daarvoor in met concrete acties en resultaten en vraagt hierbij uw creatieve en vrijgevige steun.

Beschermheer Prins Maurits van Oranje-Nassau

Beloningsbeleid
Bestuursleden zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de Stichting.
Vrijwilligers ontvangen incidenteel een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding.

ANBI

De Stichting Hart voor het Vondelpark heeft de status culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat particulieren en ondernemingen hun donatie als gift mogen aftrekken voor de belastingen.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomensbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie kunt u lezen op de site van de Belastingdienst.

Bankrekening Stichting Hart voor het Vondelpark: NL15INGB0004531881

Bekijk hier het Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen van de Stichting Hart voor het Vondelpark.

Bestuur

Bestuursleden

Paula van Zijl – voorzitter
Petra Tiel – algemeen bestuurslid
Dunja Madunic – algemeen bestuurslid
Roel van der Burgt – penningmeester & coördinator parkbanken

Contactgegevens

Contactgegevens

Stichting Hart voor het Vondelpark
p/a Paula van Zijl
Funenpark 90
1018 AK Amsterdam
Email: info@vondelpark.com

ING bank
IBAN: NL15INGB0004531881
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel: 34207214
ANBI: culturele instelling
RSIN/fiscaal nummer: 813437477
ANBI zoekprogramma

Doelstellingen

Het bestuur van de Stichting Hart voor het Vondelpark stelt zich ten doel om private middelen in te zamelen om zo een concrete bijdrage te leveren aan het extra onderhoud en de verfraaiing van het park. Het Amsterdamse Vondelpark heeft een historische en bijzondere aantrekkingskracht voor jong en oud. Het is één van de meest bezochte parken van Nederland. De kosten voor de Gemeente Amsterdam om het park te onderhouden zijn hoog en financiële ondersteuning door particulieren of bedrijven wordt zeer op prijs gesteld. In de loop van het jaar worden de gedoneerde parkbanken geplaatst of de rozenperken voorzien van een naambordje.
Door een financiële bijdrage wordt uw betrokkenheid groter bij het park. U kunt op uw eigen parkbank zitten of genieten van uw rozenperk. Ook kunt u eenmalig of periodiek doneren voor de verbetering van het Vondelpark en zo een bijdrage leveren aan al dat moois.
Naast financiële steun voor het Vondelpark stimuleert het bestuur ook de culturele betrokkenheid bij het park en het werk van vrijwilligers.
Na de voltooiing van de omvangrijke renovatie van het Vondelpark in 2010, zijn de doelstellingen van de Stichting bijgesteld en verruimd en zijn:

  1. Het bewaken van het historische monumentale karakter van het Vondelpark;
  2. Het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het Vondelpark;
  3. Het verbeteren van de openbare ruimte door het werven van middelen en donateurs om o.a. parkmeubilair te vernieuwen en het Rosarium te onderhouden;
  4. Informatievoorziening aan bezoekers van het park en buurtbewoners

Jaarrekeningen en verslagen

Met de Jaarrekening 2021, het Beleidsplan 2022-2025, het Jaarverslag VIP 2021 en Jaarverslag 2020 wordt inzicht gegeven in de werkwijze en activiteiten van de Stichting.