Over ons

Stichting – Bestuur – Doelstellingen

In 1996 is de Stichting Vondelparkfonds opgericht om geld in te zamelen voor de verbetering van het Vondelpark. Deze stichting is in 2004 opgevolgd door de Stichting Hart voor het Vondelpark. De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe parkbanken geplaatst dankzij particulier initiatief. Ook is het Rosarium inmiddels voor het grootste deel opgeknapt door vrijwilligers, met medewerking van Parkbeheer. Tenslotte nam in 2016 de stichting het initiatief om een Vondelpark Informatie Punt (VIP) op te richten. De kiosk staat op een centrale plek in het park en is inmiddels de informatiedesk voor tienduizenden bezoekers en buurtbewoners.

Het onderhoud van het Vondelpark is erg belangrijk voor dit historische park. Daarom ondersteunen wij de gemeente Amsterdam waar wij dit kunnen. Het bestuur van Hart voor het Vondelpark zet zich daarvoor in met concrete acties en resultaten en vraagt hierbij uw creatieve en vrijgevige steun.

Beschermheer Prins Maurits van Oranje-Nassau

Bestuursleden
Moncef Beekhof - voorzitter Stichting Hart voor het Vondelpark Marie-Christine Schoordijk - secretaris Stichting Hart voor het Vondelpark Remco Mol   Petra Tiel 

Moncef Beekhof – voorzitter
Marie-Christine Schoordijk – secretaris
Remco Mol – penningmeester
Petra Tiel – algemeen bestuurslid
Hans de Bruin – algemeen bestuurslid
Sarah Berckenkamp – algemeen bestuurslid

Raad van Advies
Arjen de Heus Marlies Katy Smit
Arjen de Heus
Marlies Katy Smit

Contactgegevens
Stichting Hart voor het Vondelpark
p/a Moncef Beekhof
Westerstraat 267
1015 MH Amsterdam
Email: info@vondelpark.com

ING bank
IBAN: NL15INGB0004531881
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel: 34207214
ANBI: culturele instelling
RSIN/fiscaal nummer: 813437477
ANBI zoekprogramma

Beloningsbeleid
Bestuursleden zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de Stichting.
Vrijwilligers ontvangen incidenteel een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding.

ANBI
De stichting is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat particulieren en ondernemingen hun donatie als gift mogen aftrekken voor de belastingen.

Doelstellingen
Het bestuur van de Stichting Hart voor het Vondelpark stelt zich ten doel om private middelen in te zamelen om zo een concrete bijdrage te leveren aan het extra onderhoud en de verfraaiing van het park. Het Amsterdamse Vondelpark heeft een historische en bijzondere aantrekkingskracht voor jong en oud. Het is één van de meest bezochte parken van Nederland. De kosten voor de Gemeente Amsterdam om het park te onderhouden zijn hoog en financiële ondersteuning door particulieren of bedrijven wordt zeer op prijs gesteld. In de loop van het jaar worden de gedoneerde parkbanken geplaatst of de rozenperken voorzien van een naambordje.
Door een financiële bijdrage wordt uw betrokkenheid groter bij het park. U kunt op uw eigen parkbank zitten of genieten van uw rozenperk. Ook kunt u eenmalig of periodiek doneren voor de verbetering van het Vondelpark en zo een bijdrage leveren aan al dat moois.
Naast financiële steun voor het Vondelpark stimuleert het bestuur ook de culturele betrokkenheid bij het park en het werk van vrijwilligers.
Na de voltooiing van de omvangrijke renovatie van het Vondelpark in 2010, zijn de doelstellingen van de Stichting bijgesteld en verruimd en zijn:

  1. Het bewaken van het historische monumentale karakter van het Vondelpark;
  2. Het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het Vondelpark;
  3. Het verbeteren van de openbare ruimte door het werven van middelen en donateurs om o.a. parkmeubilair te vernieuwen en het Rosarium te onderhouden;
  4. Informatievoorziening aan bezoekers van het park en buurtbewoners

Met de Jaarrekening 2019, het Beleidsplan 2019-2021 en Verslag Activiteiten 2017 en 2018 wordt inzicht gegeven in de werkwijze en activiteiten van de Stichting.