FAQ - veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele vragen over de Stichting Hart voor het Vondelpark, donaties en vrijwilligerswerk met de bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op per email. Vragen van de Pers beantwoorden wij graag via ons contactformulier.

Algemeen

De Stichting bestaat ruim 13 jaar en heeft 3 doelstellingen: 1. Het bewaken van het historische monumentale karakter van het Vondelpark (overleg met Gemeente Amsterdam). 2. Het vergroten van de betrokkenheid van mensen door informatie te verstrekken over het park en het organiseren van vrijwilligerswerk (bewonersparticipatie). 3. Het verbeteren van de openbare ruimte door middel van particulieren giften aan de Stichting voor parkbanken, rozenperken en andere opbouwende zaken. De donateurs krijgen de unieke mogelijkheid om aan de parkbank of op het rozennaamplaatje een persoonlijke tekst te leveren bij de vernieuwing van de parkbanken en het herstel van het Rosarium voor een optimale betrokkenheid.

De Stichting heeft een culturele ANBI status. Dit houdt in, dat particulieren en onderneming de gift bij de belastingen kunnen aftrekken. Zie hiervoor onze pagina Doneren.

Donaties - Adopties

Door contact met ons op te nemen via info@vondelpark.com. U kunt dan meteen een korte tekst voor het plaatje meesturen. Wij nemen dan contact met u op over de betaling en uw voorstel waar u de parkbank geplaatst wilt hebben. Wij zien uw voorstel graag tegemoet. Contactpersoon: Roel van der Burgt.

Door contact met ons op te nemen via info@vondelpark.com. U kunt dan meteen een voorgestelde korte tekst voor het plaatje meesturen. Wij nemen dan contact met u op over de betaling en uw keuze welk rozenperk u wilt adopteren. Wij zien uw voorstel graag tegemoet. Contactpersoon: Roel van der Burgt.

De Stichting heeft een culturele ANBI status. Dit houdt in, dat particulieren en onderneming de gift bij de belastingen kunnen aftrekken. Zie hiervoor onze pagina ANBI.

Ja, graag. U kunt bijvoorbeeld maandelijks een bedrag doneren.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL15INGB0004531881 ten name van de Stichting Hart voor het Vondelpark.

Vrijwilligers werk

De meeste informatie voor vrijwilligers vindt u op de pagina vrijwilligers voor het Rosarium. Voor nadere informatie of opgeven als vrijwilliger, kunt u een email sturen aan secretariaat@vondelpark.com of het formulier gebruiken op de pagina Rosarium. Als u mee wilt helpen als gastvrouw / gastheer in de kiosk kijk dan op de pagina Vondelpark Informatie Punt

Het Natuur&Milieuteam Zuid werkt samen met de Stichting Hart voor het Vondelpark. Zij organiseren het vrijwilligerswerk op de Koeienweide, de educatieve rondleidingen voor schoolkinderen en buitenschoolse opvang etc. en andere activiteiten zoals ‘Eten uit de natuur’ en opleiding Natuurgids Koeienweide. Soms ook voor vrijwilligerswerk op andere plekken in het park. Zie ook de pagina Rosarium of de website nmtzuid.nl

Vrijwilligers - Rosarium

Ja, u bent van harte welkom. U kunt zich als vrijwilliger opgeven via email: info@vondelpark.com of via het formulier op de pagina Vrijwilliger of kom gewoon langs op de geplande werkochtenden die zijn opgenomen in de Agenda Vondelpark. In maart beginnen de werkochtenden in het Rosarium en lopen door tot november. Normaal gesproken beginnen we in maart met een Workshop rozen snoeien. Vanwege de Covid-19 situatie is dat komen te vervallen.

Je kan 4 of 5 ochtenden in de maand werken in het Rosarium, zie hiervoor de kalender 2020 op deze website. In maart begint het seizoen. De praktijk is dat we bijna elke dag werken in het Rosarium van 9:30 tot 12:30 uur. Aanvullende informatie kan je inwinnen via email: info@vondelpark.com

Dat is niet nodig. De Beheerder van het Vondelpark, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid, verzorgt de schoffels, spaden en kruiwagens. Handschoenen worden in bruikleen gegeven voor dit werk en een flesje water meenemen is aan te bevelen als dorstlesser. Het is raadzaam om uw eigen snoeischaar mee te nemen als er gesnoeid moet worden of uitgebloeide bloemen weggeknipt worden. Er zijn snoeischaren van de Stichting Hart voor het Vondelpark die gebruikt kunnen worden.

Ja, de Beheerder van het Vondelpark verricht het zware grondwerk, het onderhoud aan de hagen, onkruidvrij maken klinkerpaden en stelt tuingereedschap beschikbaar voor de verzorging van het Rosarium.

Vrijwilligers - Vondelpark Informatie Punt

De kiosk VIP is open vanaf april tot en met eind oktober. Informatie over dit vrijwilligerswerk is te verkrijgen bij  secretariaat@vondelpark.com 

Contactformulier