Workshop rozen snoeien 14 maart 2020 geannuleerd

In verband met het indammen van de verspreiding van het coronavirus zijn op donderdag 12 maart j.l. landelijk strenge maatregelen afgekondigd. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft deze maatregelen in een brief samengevat.
Hierbij de link naar de brief https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/brief-burgemeester-halsema-12-maart/

Vanwege een combinatie van factoren gaat de workshop rozen snoeien dus NIET door op zaterdag 14 maart 2020.
De volgende factoren hebben hierin een rol gespeeld:

1. Hoewel het een samenkomst is van circa 24 mensen – staan, praten en werken we dicht bij elkaar;
2. Gemiddeld zijn we een groep van wat oudere mensen en komen uit verschillende delen van de stad en ook daarbuiten;
3. Als organiserend comité zijn we voorafgaand best even inspannend bezig om e.e.a. op te bouwen en te organiseren – dat maakt ons ook wat kwetsbaarder;
4. Het dringende advies van de burgemeester is, om zoveel mogelijk thuis te werken als dat kan – het is tegenstrijdig wanneer wij dan buiten een workshop geven in groepsverband. 

Dat betekent dat er zaterdag 14 maart 2020 in het geheel NIET wordt gewerkt in het Rosarium Vondelpark, om even te overzien hoe we verder gaan. Het is belangrijk om geen halve maatregelen te nemen en alles te doen om de mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Hoe verder
De eerstkomende werkochtend is voorlopig op woensdagochtend 18 maart 2020. Afhankelijk van de actualiteit gaan we kleinschaliger rozen snoeien met een klein groepje vrijwilligers. Wij houden jullie op de hoogte met een mail en/of WhatsApp.
Zorg goed voor jezelf en de stad, kort samengevat.
Het onderhoud in de rozentuin is momenteel even ondergeschikt aan ons welzijn.

Hans de Bruin
Gon Homburg
hartvoorhetvondelpark@gmail.com