FAQ • Pers

Hieronder staan enkele vragen over de Stichting Hart voor het Vondelpark, donaties en vrijwilligerswerk met de bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op per email. Vragen van de Pers beantwoorden wij graag via ons Contact-formulier.

 • Wat doet de Stichting Hart voor het Vondelpark?

  De Stichting bestaat ruim 13 jaar en heeft 3 doelstellingen: 1. Het bewaken van het historische monumentale karakter van het Vondelpark (overleg met Gemeente Amsterdam). 2. Het vergroten van de betrokkenheid van mensen door informatie te verstrekken over het park en het organiseren van vrijwilligerswerk (bewonersparticipatie). 3. Het verbeteren van de openbare ruimte door middel van particulieren giften aan de Stichting voor parkbanken, rozenperken en andere opbouwende zaken. De donateurs krijgen de unieke mogelijkheid om aan de parkbank of op het rozennaamplaatje een persoonlijke tekst te leveren bij de vernieuwing van de parkbanken en het herstel van het Rosarium voor een optimale betrokkenheid.

 • Hoe kan ik een parkbank doneren?

  Door contact met ons op te nemen via info@vondelpark.com. U kunt dan meteen een korte tekst voor het plaatje meesturen. Wij nemen dan contact met u op over de betaling en uw voorstel waar u de parkbank geplaatst wilt hebben. Wij zien uw voorstel graag tegemoet. Contactpersoon: Hans de Bruin.

 • Hoe kan ik een rozenperk adopteren?

  Door contact met ons op te nemen via info@vondelpark.com. U kunt dan meteen een voorgestelde korte tekst voor het plaatje meesturen. Wij nemen dan contact met u op over de betaling en uw keuze welk rozenperk u wilt adopteren. Wij zien uw voorstel graag tegemoet. Contactpersoon: Hans de Bruin.

 • Kan ik de gift aan de Stichting van de belastingen aftrekken?

  De Stichting heeft een culturele ANBI status. Dit houdt in, dat particulieren en onderneming de gift bij de belastingen kunnen aftrekken. Zie hiervoor onze pagina Doneren.

 • In het Rosarium zie ik regelmatig vrijwilligers werken. Kan ik hier ook aan meedoen?

  Ja, u bent van harte welkom. U kunt zich als vrijwilliger opgeven via email: hartvoorhetvondelpark@gmail.com (Gon en Hans Homburg) of via het formulier op de pagina Vrijwilliger of kom gewoon langs op de geplande werkochtenden die zijn opgenomen in de Agenda Vondelpark. Op 6 maart 2019 beginnen de werkochtenden in het Rosarium en lopen door tot zaterdag 23 november 2019. Op 9 maart 2019 beginnen we het echte werk met een Workshop rozen snoeien.

 • Waar kan ik informatie krijgen over vrijwilligerswerk?

  De meeste informatie voor vrijwilligers vindt u op de pagina Vrijwilligers. Voor nadere informatie of opgeven als vrijwilliger, kunt u een email sturen aan secretariaat@vondelpark.com of het formulier gebruiken op de pagina Vrijwilligers.

 • Wanneer kan ik als vrijwilliger werken in het Rosarium?

  Je kan 4 of 5 ochtenden in de maand werken in het Rosarium, zie hiervoor de kalender 2019 op deze website. Op 6 maart 2019 gaan we weer beginnen. De praktijk is dat we bijna elke dag werken in het Rosarium van 9:30 tot 12:30 uur. Aanvullende informatie kan je inwinnen via email: hartvoorhetvondelpark@gmail.com (Gon en Hans Homburg)

 • Moet ik als vrijwilliger Rosarium ook tuingereedschap meenemen?

  Dat is niet nodig. De Beheerder van het Vondelpark, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid, verzorgt de schoffels, spaden en kruiwagens. Handschoenen worden in bruikleen gegeven voor dit werk en een flesje water meenemen is aan te bevelen als dorstlesser. Het is raadzaam om uw eigen snoeischaar mee te nemen als er gesnoeid moet worden of uitgebloeide bloemen weggeknipt worden. Er zijn snoeischaren van de Stichting Hart voor het Vondelpark die gebruikt kunnen worden.

 • Helpt de Beheerder van het Vondelpark mee in het Rosarium?

  Ja, de Beheerder van het Vondelpark verricht het zware grondwerk, het onderhoud aan de hagen, onkruidvrij maken klinkerpaden en stelt tuingereedschap beschikbaar voor de verzorging van het Rosarium.

 • Wat doet het Natuur&Milieuteam Zuid voor vrijwilligers in het Vondelpark?

  Het Natuur&Milieuteam Zuid werkt samen met de Stichting Hart voor het Vondelpark. Zij organiseren het vrijwilligerswerk op de Koeienweide, de educatieve rondleidingen voor schoolkinderen en buitenschoolse opvang etc. en andere activiteiten zoals 'Eten uit de natuur' en opleiding Natuurgids Koeienweide. Soms ook voor vrijwilligerswerk op andere plekken in het park. Zie de pagina Vrijwilligers of de website nmtzuid.nl

 • Wanneer is het Vondelpark Informatie Punt (VIP) open?

  De kiosk VIP is open vanaf maandag 1 april 2019 tot en met eind oktober. Informatie over dit vrijwilligerswerk is te verkrijgen bij Helena van Dun via email: secretariaat@vondelpark.com