Het Vondelpark in aquarel

Sinds het vorige nieuwbericht van 28 augustus is er veel gebeurd in het park bij redelijk weer en soms aanhoudende regen en afgewisseld met harde storm. Jammer dat er flinke kruinen van de statige Moerascipressen aan de Grote vijver zijn afgebroken en bij de Brandbrug. Gelukkig heeft ‘de natuur’ best wat kracht om te herstellen en door te groeien.

De Koeienweide en Schapenweide liggen er weer netjes onderhouden bij. Naar alle waarschijnlijkheid worden er deze winterperiode nog bomen geplant als vervanging van de bomen die in het voorjaar 2017 gekapt zijn. Een aanzienlijk deel nieuwe bomen is toen direct in hetzelfde voorjaar geplant. Sommige oude Canadese populieren hebben last van spontane takbreuk en begin komend jaar worden er verschillende maatregelen genomen voor de veiligheid van de bezoekers. Enkele van deze bomen worden ook in het Vondelpark gekapt of onderhouden waar mogelijk. De gemeente heeft dit voor heel Amsterdam in beeld gebracht en er een artikel over geschreven op www.amsterdam.nl

In het Rosarium is bijna dagelijks gewerkt door een groep vrijwilligers en het seizoen wordt door hen op zaterdag 25 november om 10:30 uur gezellig afgerond met ‘Koffie in de Keet’ op het werfterrein Vondelpark 6. Wil je de sfeer en wat lekkers proeven? Geef het even door aan Gon via hartvoorhetvondelpark@gmail.com

Tentoonstelling ‘Het Vondelpark in aquarel’ door de Wackers Academie

Zaterdag 12 november om 16:00 uur werd in het Groot Melkhuis de tentoonstelling ‘Het Vondelpark in aquarel’ geopend. Voor deze speciale gelegenheid was ‘Joost van den Vondel’ naar het Groot Melkhuis gelopen. Daar droeg hij behalve het kortste gedicht ooit: ‘U, Nu!’ ook een ander gedicht van zijn hand voor en adviseerde de aanwezigen om vooral actief en creatief bezig te blijven, want zelf blies ‘hij’ na 91 jaar zijn laatste adem pas uit.
De 30 aquarellen zijn gemaakt door cursisten van de Wackers Academie en door docent Joost de Bie. De werken geven een goede indruk van de aspecten van het park, maar ook van de interesse-gebieden van de schilders. De één is meer geïnteresseerd in architectuur en schildert de ingangen, de ander meer in de natuur en schildert de bomen, planten en doorkijkjes van het park.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot 24 december 2017 van dinsdag t/m zondag e.e.a. afhankelijk van het weer. Het is zeer zeker een bezoek waard.
Wanneer je wilt leren tekenen, schilderen of boetseren is een bezoek aan de website www.wackersacademie.nl een aanrader of bezoek de academie in de Eerste Helmersstraat 271 achter de Overtoom.

Joost van den Vondel, ooit vaderlands dichter en toneelschrijver werd vandaag, 17 november, geboren, 430 jaar geleden. Hij was een buitengewoon creatief taalvirtuoos en is daarom geëerd met een imposant monument waarop letterlijk staat waarom:
OM DEN ADEL VAN ZIJN KARAKTER:
OM DEN RIJKDOM VAN ZIJN GENIE:
OM DEN GLOED EN DE LIEFLIJKHEID ZIJNER DICHTGAVE:
BIJ SCHERP VERNUFT EN DEGELIJKE WETENSCHAP:
OM ZIJN TOOVEREN MET DE NEDERLANDSCHE TAAL DIENSTBAAR GEMAAKT AAN ZIJNE LIEFDE VOOR LAND EN STAD:
WORDT HIER AAN JOOST VAN DEN VONDEL:
TER KWIJTING EENER DIEPGEVOELDE SCHULD.
DIT GEDENKTEEKEN GEWIJD MDCCCLXVII. (1867)

Lees meer over het Vondelmonument op www.inhetvondelpark.nl

Op 28 oktober heeft de Stichting Hart voor het Vondelpark een najaarsborrel georganiseerd in VondelCS in relatie tot de sluiting van de kiosk Vondelpark Informatie Punt. Ook de vrijwilligers van het Rosarium waren daarbij aanwezig. De kiosk gaat in april 2018 weer open en het vrijwilligerswerk in het Rosarium start op 7 maart 2018.

Verslag Gon en Hans Homburg

5549-20171112b Tentoonstelling Het Vondelpark in aquarel