The Best of Vondelpark – nu en in de toekomst

De dag begon bewolkt, met een bui, maar was later in de middag lekker zonnig met heel veel bezoekers in het park. Bij het Vondelpark Openluchttheater, VondelCS, Kinderkookkafé, alle horeca, Koeienweide en het Rosarium. Vandaag kon je het park op 15 punten beleven in uitersten, The Best of Vondelpark op 2 juli 2017. Van een egel op de Koeienweide, fladderende jonge ooievaars tot aan de ‘underground’ van de Vondelbunker onder de Vondelbrug. Natuur, cultuur, ontspanning, spelen en sporten zijn de kenmerken van dit unieke rijksmonument het Vondelpark.

Door inzet van horeca, culturele instellingen, verenigingen en stichtingen met enthousiaste medewerking van veel vrijwilligers en de Gemeente Amsterdam, wordt er dagelijks gewerkt aan een goed leefbaar en schoon park waar iedereen van kan genieten op eigen manier. Het gaat best goed en soms denk je dat het beter kan.

Reden voor vier organisaties om een serieus Manifest op te stellen, gericht aan de leden van de programmacommissies van de Gemeente Amsterdam voor het programma 2018-2022. Schrijvers van dit Manifest zijn de gezamenlijke partners in het Vondelpark: Stichting Hart voor het Vondelpark, Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid, Ondernemersvereniging Vondelpark en de Vereniging Vrienden van het Vondelpark.

Tijdens de afsluiting van The Best of Vondelpark op 2 juli j.l. is dit Manifest voorgedragen door Moncef Beekhof, voorzitter van de Stichting Hart voor het Vondelpark, aan de aanwezige politieke partijen om aandacht en echte zorgzaamheid voor dit rijksmonument te vragen in woord en daad in het toekomstige politieke programma in samenwerking met de opstellers van het Manifest. Dit is de tekst van het Manifest (PDF)
Ook werd het magazine Attentie! voor het Vondelpark uitgereikt door Jelle Houtsma van de Stichting SOOZ aan alle aanwezigen als waardering voor het park en de honderden vrijwilligers én als prikkel voor de lezers om ook iets te gaan betekenen voor het park. Het magazine is verkrijgbaar in de kiosk Vondelpark Informatie Punt.

100 jaar geleden
De heer Aug. M. J. Hendrichs, één van de stichters van het Vondelpark, schreef bij het 50-jarig bestaan van de ‘Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam’ in 1914 het slotwoord in het jubileumboekje ‘ONS GOUDEN VONDELPARK’: „Wat aangaat mijn oordeel over het Vondelpark, vermeen ik, dat in de toekomst, in het belang van de hoofdstad en hare bevolking, het voortbestaan en in goeden staat onderhouden van dit Park, in velerlei opzichten plicht is. De zegeningen, die het sedert 50 jaren verspreid heeft en in de toekomst verspreiden kan, zijn veel meer dan die, welke reeds dadelijk zich toonen; – en naast die zegeningen kan Amsterdam er trotsch op zijn, zoo een heerlijk Park te bezitten, gesticht – uit offervaardigheid – door vrijwillige bijdragen van zijne inwoners.
„Het Vondelpark dient de blijvende belangstelling en zorgen te genieten van de gemeente en van ieder weldenkenden Amsterdammer”.

Inmiddels telt het Vondelpark drie maal 50 GOUDEN jaren en mag het park best rekenen op hernieuwde particuliere- en gemeentelijke belangstelling en daden.

Het 50-jarig jubileumboekje lezen en kennismaken met de oprichters van het Vondelpark?
Download de heruitgave gratis via www.inhetvondelpark.nl/boeken-ogv

Verslag Hans Homburg

Rozenboeket uit eigen Rosarium - 20170702Het Rosarium Vondelpark - 20 juni 2017The Best of Vondelpark - Opening Rozenseizoen 2 juli 2017The Best of Vondelpark - Opening Rozenseizoen 2 juli 2017The Best of Vondelpark - Groot Melkhuis 2 juli 2017The Best of Vondelpark - Vondelplantsoen 2 juli 2017